İnsan Kaynakları

Haskan Yapı, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.


Haskan Yapı İnsan Kaynakları Vizyonu;


Girişimci, değişime açık, tutkulu insan kaynağımız ile şirketimizin evrensel bir kuruluş olmasını sağlamak.


Aksemt. İnsan Kaynakları Misyonu;


Kuruluşumuz hedef ve stratejilerinin, bireysel hedeflere dönüştürülmesini sağlayan ve en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı sürekli kılan, geliştiren ve çalışanımızın kendilerini geliştirebildiği bir değer yaratmaktır.


Haskan Yapı İnsan Kaynakları Politikası;


İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde;

- İşe göre istihdam,

- Fırsat eşitliği,

- Zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir.

Bu prensipler doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimleri hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak politikamızdır.


İşe Alma ve Kariyer Geliştirme;


Personel temininde temel prensip;Aksemt. vizyon ve hedeflerini destekleyecek ve kişilik, yetenek ve tecrübe olarak en uygun niteliklere sahip olan kişilerin, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda seçilmesidir.


Çalışanların tüm potansiyellerinin farkına varabilmeleri ve gelişimlerini sağlayabilmeleri için bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme olanakları sağlanmaktadır.


Çalışanlarımızın iş deneyimi ile geliştirilmesi, tüm bölümlerimizi kapsayan oryantasyon eğitimi ve her çalışanın kendi bölüm yöneticisi ve diğer çalışanlarının verdiği eğitici destek faaliyetleri ve kuruluş dışı eğitim ile sağlanmaktadır. ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir.


Ücretlendirme;


Kuruluşumuzda ücret yönetimi sistemine göre ücret politikası uygulanır.


Çalışma Saatleri;


Mesai saatleri Pazartesi-Cumartesi olmak üzere 09.00-18.15 arasındadır. Başlangıç saatleri iş konularımızın durumlarına göre değişebilmektedir.


İş bşvurularınız için info@haskanyapi.com.tr email adresine cv'nizi gönderebilirsiniz.